Torino-noclegi-zator.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI / REGULAMIN

 

  Polityka prywatności

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest

F.U TORINO   Marcin Przystał , ul Krakowska 8 , 32-640 Zator. NIP 549 2128440. Regon 852652929.Tel 720762597, email. mp.przystal@interia.pl

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: mp.przystal@interia.pl
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów takich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.Pliki cookies
   1. Przy pierwszej wizycie na stronie torino-noclegi-zator  użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
   2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
   3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
    1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
    2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
   4. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
    1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
    2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
    3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
    4. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,
    5. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony.
    6. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
   5. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
    1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
    2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.

   Postanowienia końcowe

   Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

   REGULAMIN POBYTU W OBIEKCIE TORINO

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie prosimy o zapoznanie i przestrzeganie poniższego regulaminu.

Osoba dokonujaca rezerwacji może odwołać lub zmienić termin pobytu na 7 dni przed przyjazdem, o fakcie tym musi poinformować obiekt.

-Doba w naszych pokojach zaczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu , kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu. Nie opuszczenie pokoju do godziny 10:00 oznacza przedłużenie pobytu o kolejną dobę .
-Życzenie przedłużenia pobytu uwzględnia się jeżeli jest taka możliwość
-Nocleg wynajmuje się po okazaniu dowolnego dokumentu tożsamości potwierdzającego zgodność z rezerwacją.
-W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.
-W obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
-Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pokojach zabronione jest używanie jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilających energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. Kategorycznie zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych materiałów.
-Gość nie może: noclegować większej liczby osób niż deklarował podczas rezerwacji, przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należna za pobyt opłatę.
-Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia oraz znajdujących się w nim urządzeń, które powstały z winy Gościa lub innych osób przebywających razem z nim w pokoju
-Nocleg Torino nie przyjmuje zwierząt domowych
-Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 3 miesiące.
-Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem pieniędzy.
-W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7dni przed rozpoczęciem się doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
-Po opuszczeniu pokoju należy zostawić klucze w uzgodnionym wcześniej miejscu.
-Za zgubienie kluczy do pokoju pobrana będzie opłata za wymianę wkładki zamka w wysokości 50 złotych sztuka.
-Goście powinni zawiadomić właściciela apartamentu w razie wystąpienia jakiejś szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
-Zachowanie gości apartamentu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców. Właściciel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania opłaconej doby noclegowej, jak również nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres.
-Organizowanie zabaw imprez odsłuchu głośnej muzyki itp. jest zabronione.
-Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Gości pozostawione w pokojach
-Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkody samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa.
-Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.

 

REGULAMIN REZERWACJI ORAZ PŁATNOŚCI

 

Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupu usług drogą elektroniczną, które dostępne są pod adresem www.torino-noclegi-zator.pl a także podczas kontaktu telefonicznego z obiektem noclegowym Torino w Zatorze. Sprzedaż usług prowadzona jest przez F.U Torino Przystał Marcin z siedzibą w Zatorze, przy ul.Krakowskiej 8 ,32-640 Zator, (jest to jednocześnie adres do doręczeń) adres poczty elektronicznej: mp.przystal@interia.pl,numer telefonu kontaktowego: +48 720-762-597 (opłata zgodnie z aktualnym cennikiem operatora, jak za standardowe połączenie)
Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, ale wymagane do utworzenia Konta i/lub złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia przes stronę lub telefon jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania wszelkich zawartych w Regulaminie zasad.
W rozumieniu przepisów prawa cywilnego, złożone przez Klienta Zamówienie stanowi Ofertę. Dostępność usług na stronie internetowej jest uznawana za aktualną jeżeli na niej widnieje
Niezbędne wymagania techniczne do korzystania z usług to dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. By serwis mógł poprawnie funkcjonować, Użytkownik musi mieć aktywne udostępnianie plików cookies.
II. Pojęcia użyte w tym Regulaminie mają następujące definicje/znaczenie:

SPRZEDAWCA – oznacza:
F.U TORINO   Marcin Przystał , ul Krakowska 8 , 32-640 Zator. NIP 549 2128440. Regon 852652929. Tel 720-762-597, email. mp.przystal@interia.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza: umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczy sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego, usług za zapłatą Ceny (Cena może być powiększona o ewentualne opłaty dodatkowe, których dokładne wyliczenie podane jest Zamawiającemu w trakcie składania rezerwacji), zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą poprzez środki porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa przede wszystkim Produkt lub Usługę wraz z jego głównymi cechami i Ceną i inne istotne warunki. Istnieje także możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym poprzez Porozumienie z pominięciem procedury zawartej w tym Regulaminie a zawarcie takiej Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, lub telefonicznie.
ZAMAWIAJĄCY (zwany również KLIENTEM)– oznacza: pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała rezerwacji na stronie www.torino-noclegi-zator.pl , oraz zaakceptowała Regulamin i złożyła Zamówienie.
UŻYTKOWNIK – oznacza: każda osoba fizyczna korzystająca ze strony www.torino-noclegi-zator.pl
USŁUGA/ PRODUKT – oznacza: dostępność do rezerwacji pobytu ( pokoju ) w danym terminie na stronie www.torino-noclegi-zator.pl który stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
CENA – oznacza: kwotę widoczna na stronie www.torino-noclegi-zator-pl. w walucie złotych polskich lub w innej walucie, należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności na Zamawiającego (podstawą przeniesienia jest Umowa Sprzedaży). Cena nie uwzględnia dodatkowych kosztów – chyba, że została zastosowana Promocja i taka informacja jest umieszczona na stronie.
Doba noclegowa – oznacza: pobyt w obiekcie noclegowym, rozpoczynający się danego dnia od godziny 15.00 ,a kończący się dnia następnego do godziny 10.00
PROMOCJE – oznacza: niestandardowe (szczególne) świadczenia usług, uregulowane na zasadach przedstawionych w ramach strony www.torino-noclegi-zator.pl dotyczą specjalnej oferty Sprzedającego, obowiązującej w określonym czasie, z których Zamawiający ma możliwość skorzystania na określonych przez Sprzedającego zasadach.
ZAMÓWIENIE – oznacza: oświadczenie woli Zamawiającego równoznaczne z wyrażeniem bezpośredniej woli zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane poprzez środki porozumiewania się na odległość, określające Usługi, które zamierza kupić Zamawiający i dane Zamawiającego konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Zamawiającego. Każde zamówienie Klienta jest Ofertą.
KONTO – oznacza: utworzone poprzez rejestrację indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą Konta Zamawiający dokonuje Zamówień i ma możliwość zarządzania danymi, które podał podczas procesu rejestracji.
LOGIN – oznacza: adres e-mail, który Zamawiający podał na etapie rejestracji.
INFOLINIA – oznacza: centrum obsługi Klientów pod numerem telefonu, czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 -23.59, pod nr tel. +48 720-762-597
III. Umowa Sprzedaży – Warunki zawierania

Zamawiający może złożyć Zamówienie poprzez:
a) stronę www.torin-noclegi-zator.pl
b) rozmowę telefoniczną
Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, następuje dopiero po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Sprzedawca przesyła do Zamawiającego wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem, jednocześnie Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania Zamówienia bądź częściowej realizacji Zamówienia w przypadku braku możliwości pełnej realizacji, tj. dostarczenia wszystkich zamówionych produktów lub usług.
Umowa jest zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie realizacji, który zostaje przekazany Zamawiającemu pocztą elektroniczną.
Anulowanie zamówienia.
Dokonanie anulacji Zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail z niezbędnymi danymi, tj. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres, na 14 dni przed zaplanowaną realizacja usługi.
Termin i realizacja Zamówienia
Poprawnie złożone i opłacone Zamówienie będzie zrealizowane w terminie podanym w wiadomości e-mail wysłanej do Zamawiającego. Opłacenie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją terminu realizacji Zamówienia.
Odstąpienie od umowy – prawa i obowiązki
Zamawiąjącemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni (14 dni od daty, kiedy Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych usług) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Zamawiającemu, który niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji drogą telefoniczną,a następnie potwierdzi ten fakt wiadomością email.
Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z tym, że Zamawiający ma obowiązek zwrócić towary/usługę objęte odstąpieniem.
Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy nie przysługuje mu w przypadkach umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Usługa noclegowa – gdzie rezerwacja dokonana jest w okresie mniejszym niż 14 dni do jej realizacji.
Prawo do odmowy realizacji zamówienia
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (całościowego lub częściowego) w poniższych sytuacjach::

Trudność z ustaleniem tożsamości Zamawiającego.
Sprzedawca nie uzyskał koniecznego potwierdzenia ze strony Zamawiającego a wystąpiły zmiany – np. w czasie realizacji lub dostępności Usług.
Zamawiający nie zaakceptował lub łamie postanowienia Regulaminu na terenie obiektu.
VII. Płatności

Wszystkie Ceny na stronie www.torino-noclegi-zator.pl przedstawione są w walucie polskich złotych i zawierają już podatek (ceny brutto).
Każde Zamówienie zawiera także Dowód zakupu, jakim jest rachunek/faktura (tylko jeśli Zamawiający podał taką informację w trakcie składania Zamówienia. sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
Sprzedający udostępnia zamawiającemu płatność internetowa za pomocą systemu Tpay (bezpośrednio na stronie internetowe www.torino-noclegi-zator.pl
Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Tpay. System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

W przypadku wystąpienia różnic otrzymanych Usług względem zawartej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany, żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Warunkiem skorzystania z wymienionych praw jest niezwłoczne powiadomienie sprzedawcy. Powiadomienie Sprzedawcy może odbyć się drogą mailową lub telefoniczną.
Sprzedający ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub telefoniczną,nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Brak kontaktu ze strony Sprzedającego jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zwraca Zamawiającemu ustalone środki do 7 dni od daty decyzji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
Podstawą reklamacji ani zwrotów nie mogą być różnice pomiędzy zdjęciem na stronie www.torino-noclegi-zator.pl a rzeczywistym wyglądem Produktów lub Usług. Zdjęcia zamieszczane na stronie www.torino-noclegi-zator.pl mają jedynie charakter przybliżonej prezentacji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez Klienta bezprawne lub nieprawdziwe informacje a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takich treści, Sprzedajęcemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
W przypadku niedostarczenia wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail (wynikający z błędnego podania adresu, blokowania lub usuwanie e-maili przez oprogramowanie używane przez Klienta lub administratorów serwerów pocztowych) Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
Dane osobowe:
a) Złożenie zamówienia u Sprzedawcy jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę (F.U TORINO Przystał Marcin) danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówień i komunikacji z Klientem.
b) administratorem Danych Osobowych jest www.torino-noclegi-zator.pl . Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2016 roku, poz 922) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) dane osobowe przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osobom, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich modyfikacji.
d) w przypadku stwierdzenia niezgodności w swoich danych ze stanem faktycznym, Zamawiający może wysłać prośbę o ich korektę. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych a Sprzedającemu prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia autentyczności wysłanego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili, które są bezpośrednio związane z poprawną realizacją zamówienia złożonego przez Klienta a także tych, które dotyczą technicznych zmian na jego koncie.
f) Sprzedawca nigdy nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta swoich danych na stronach internetowych, które imitują oryginalną witrynę www.torino-noclegi-zator.pl
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania witryny. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej www.torino-noclegi-zator.pl . Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad aktualnego Regulaminu, każdorazowe zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i akceptuje aktualny Regulamin wraz z jego postanowieniami. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klientów o zmianach w Regulaminie. Klienci mogą znaleźć aktualny Regulamin w każdym czasie za pomocą aktywnego linku na stronie głównej obiektu. Klient potwierdza, że z łatwością może zapoznać się z Regulaminem, pobrać jego treść, przechowywać go i odtwarzać. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Brak obowiązku informacji Klientów o zmianach w regulaminie nie dotyczy postanowień o celach przetwarzania gromadzonych danych osobowych.
Wszelkie ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez kontakt z organami ochrony praw konsumentów.

 

Możliwość dostawki 60zł , łóżeczko dziecięce kpl. 30zł

Pokoje do wynajęcia

Torino-noclegi-zator.pl